Koncepcja pracy przedszkola

Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa, nadzieją, która ciągle kwitnie, przyszłością, która bez przerwy się otwiera.– Jan Paweł II

Główne założenia koncepcji pracy przedszkola

 1. Dobro i rozwój każdego dziecka na wszystkich płaszczyznach umysłowej, fizycznej i duchowej,
 2. Obserwacja i diagnoza, rozpoznawanie potrzeb i możliwości dziecka,
 3. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania,
 4. Zabawa i potrzeba ruchu jako podstawowa działalność dziecka,
 5. Wychowanie do wartości chrześcijańskich,
 6. Szacunek do godności dziecka, respektowanie jego tożsamości, wychowanie do odpowiedzialności,
 7. Bezpieczeństwo, opieka, samodzielność dzieci,
 8. Współpraca i wsparcie rodziców w wychowaniu,
 9. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami,
 10. Zachowanie tradycji.
Pobierz

Ramowy rozkład dnia

7.15 – 8.15

 • Schodzenie się dzieci w sali „Maluszków”, przywitanie się     z nauczycielem i dziećmi, stwarzanie warunków do zabaw odpowiadającym zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna, porządkowanie sali,

 • Podział na 2 grupy .

8.15 – 8.30

 • Ćwiczenia poranne – gimnastyka,

 • Zabawy indywidualne i w grupie, zorganizowane w kole lub przy muzyce z uwzględnieniem procesów poznawczych;

 • Prace porządkowe w sali.

8.30 – 8.45

 • Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe.

8.45 – 9.15

 • Modlitwa i śniadanie.

9.15 – 9.30

 • Zabawy indywidualne, korzystanie z gier, układanek stolikowych.

9.30 – 10.15

 • Zajęcia dydaktyczne w według programu wychowania przedszkolnego, zabawy ruchowe, sportowe.

10.15 – 10.30

 • Przygotowanie do wyjścia na podwórko: wzajemna pomoc,

 • wdrażanie do samodzielności.

10.30 -11.15

 • Zabawy dowolne na placu przedszkolnym, zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie ze sprzętu rekreacyjnego,

 • Spacery, wycieczki, obserwacje; w zależności od pogody zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka   i wspierające integrację.

11.15 – 11.30

 • Powrót z podwórka, czynności samoobsługowe w szatni.

11.30 – 11.45

 • Przygotowanie do obiadu: czynności higieniczne  w łazience.

11.45 – 12.30

  • Krótka modlitwa, obiad.

12.30– 12.45

 • Czynności higieniczne w łazience, mycie zębów, przygotowanie do leżakowania.

12.45 – 13.15

13.15 – 14.00

12.45 – 14.00

 • Odpoczynek poobiedni w grupie „Starszaków”: słuchanie wierszy, bajek, muzyki relaksacyjnej, prace porządkowe.

 • Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wychowawczym, stymulująco – kompensacyjnym,

 • Zabawy na świeżym powietrzu w zależności od pogody,

 • Zajęcia dodatkowe, zabawy według inicjacji dzieci w kącikach tematycznych.

 • Odpoczynek poobiedni w grupie „Maluszków”: słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek literackich i muzycznych.

14.00 – 14.30

 • Prace porządkowe, przygotowanie do podwieczorku, .

14.30 – 15.00

 • Krótka modlitwa, podwieczorek.

15.00 – 16.15

 • Swobodna, twórcza aktywność dziecka w sali lub na placu zabaw, praca wyrównawczo – korekcyjna,

 • Pożegnanie dnia w przedszkolu, rozchodzenie się dzieci.

Wykaz zajęć dodatkowych w naszym przedszkolu na rok przedszkolny 2017/18

Grupa wiekowa Religia Angielski Rytmika Logopedia
Grupa I
3 latki
4 latki
Poniedziałek Czwartek
9:45-10:00
10:15-11:15
Wtorek
10:00-10:30
Środa
9:30-15:30
Grupa I
5 latki
6 latki
Poniedziałek Pon., Śr.
9:30-10:00
10:00-10:30
Wtorek
10:30-11:00
11:00-11:30

Środa

9:30-15:30

Zajęcia taneczne prowadzi instruktor tańca, muzyk i choreograf – mgr Maria Wnęk

Zajęcia z Angielskiego – mgr Monika Magiera

Zajęcia logopedyczne – mgr Edyta Sabała-Sroka

Statut przedszkola

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Przedszkole realizuje cele i zadania uwzględnia w wychowaniu wartości i zasady przekazywane przez Kościół Katolicki.

Wychowanie w Przedszkolu, które powierza zarówno dzieci, ich rodziny, jak i pracowników w opiekę Aniołów Stróżów. Opiera się na pełnym rozwoju osoby w myśl zasad personalizmu i pedagogiki chrześcijańskiej

Pobierz

Karta zgłoszeniowa dziecka

To Top