Kalendarium wydarzeń 2018-2019

 

 

2 października Odpust ku czci Patronów Przedszkola Aniołów Stróżów.

11 października Teatrzyk Art.-Tinema, legenda o „Smoku Wawelskim”

Konkurs plastyczny „Mój różaniec”

12 października występ edukacyjny dotyczący zanieczyszczenia i ochrony powietrza z udziałem Marszałka Województwa Małopolskiego i Wójta Gminy Szaflary.

23 października Dzień góralski.

Zdjęcia do kalendarza przedszkolnego

30 października bal Wszystkich Świętych

7 listopada Dzień patriotyczny

Wycieczka na cmentarz, modlitwa w intencji poległych w obronie Ojczyzny

Wycieczka do Pracowni Złotniczej

Konkurs Plastyczny „Boże Narodzenie w oczach dzieci”

14 grudnia rozstrzygnięcie konkursu

 6 grudnia św. Mikołaj

11 grudnia Msza św. Roratnia z Dziećmi i Rodzicami

20 grudnia Jasełka Bożonarodzeniowe

Styczeń Dzień Babci i Dziadka

4 luty Teatrzyk pt „ Koziołek nie matołek g. 9.00

14 luty Bal przebierańców g. 9.30

5 marca Skupienie dla rodziców g. 15:30

12 marca Wyjazd dzieci z rodzicami na narty i lodowisko do Białki Tatrzańskiej g. 13:00

14 marca Zajęcia otwarte dla rodziców połączone z warsztatami o tematyce wiosennej g. 15:30

20 marca Warsztaty edukacyjne pt.: „Polska moja ojczyzna”

22 maja Dzień Mamy i Taty g. 15:30

30 maja wycieczka do Parku miniatur w Niedzicy 9:30

18 czerwca Zakończenie Roku Przedszkolnego

 

 

 

 

 

Dni wolne 2018-2019

1 – 2 XI  Wszystkich Świętych i dzień Zaduszny (czwartek i piątek)

12 XI Dzień wolny

 

24 XII 2018 r -1 stycznia 2019 r grudnia przerwa świąteczna.

 

18 kwietnia – 22 kwietnia (Wielki Czwartek – Poniedziałek Wielkanocny)

 

1-3 maja (środa, czwartek, piątek)

 

20 czerwca Boże Ciało i 21 czerwca  (czwartek i piątek po Bożym Ciele )

 

 

 

 

 

Koncepcja pracy przedszkola

Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa, nadzieją, która ciągle kwitnie, przyszłością, która bez przerwy się otwiera.– Jan Paweł II

Główne założenia koncepcji pracy przedszkola

 1. Dobro i rozwój każdego dziecka na wszystkich płaszczyznach umysłowej, fizycznej i duchowej,
 2. Obserwacja i diagnoza, rozpoznawanie potrzeb i możliwości dziecka,
 3. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania,
 4. Zabawa i potrzeba ruchu jako podstawowa działalność dziecka,
 5. Wychowanie do wartości chrześcijańskich,
 6. Szacunek do godności dziecka, respektowanie jego tożsamości, wychowanie do odpowiedzialności,
 7. Bezpieczeństwo, opieka, samodzielność dzieci,
 8. Współpraca i wsparcie rodziców w wychowaniu,
 9. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami,
 10. Zachowanie tradycji.
Pobierz

Ramowy rozkład dnia

7.15 – 8.15

 • Schodzenie się dzieci w sali „Maluszków”, przywitanie się     z nauczycielem i dziećmi, stwarzanie warunków do zabaw odpowiadającym zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna, porządkowanie sali,

 • Podział na 2 grupy .

8.15 – 8.30

 • Ćwiczenia poranne – gimnastyka,

 • Zabawy indywidualne i w grupie, zorganizowane w kole lub przy muzyce z uwzględnieniem procesów poznawczych;

 • Prace porządkowe w sali.

8.30 – 8.45

 • Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe.

8.45 – 9.15

 • Modlitwa i śniadanie.

9.15 – 9.30

 • Zabawy indywidualne, korzystanie z gier, układanek stolikowych.

9.30 – 10.15

 • Zajęcia dydaktyczne w według programu wychowania przedszkolnego, zabawy ruchowe, sportowe.

10.15 – 10.30

 • Przygotowanie do wyjścia na podwórko: wzajemna pomoc,

 • wdrażanie do samodzielności.

10.30 -11.15

 • Zabawy dowolne na placu przedszkolnym, zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie ze sprzętu rekreacyjnego,

 • Spacery, wycieczki, obserwacje; w zależności od pogody zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka   i wspierające integrację.

11.15 – 11.30

 • Powrót z podwórka, czynności samoobsługowe w szatni.

11.30 – 11.45

 • Przygotowanie do obiadu: czynności higieniczne  w łazience.

11.45 – 12.30

  • Krótka modlitwa, obiad.

12.30– 12.45

 • Czynności higieniczne w łazience, mycie zębów, przygotowanie do leżakowania.

12.45 – 13.15

13.15 – 14.00

12.45 – 14.00

 • Odpoczynek poobiedni w grupie „Starszaków”: słuchanie wierszy, bajek, muzyki relaksacyjnej, prace porządkowe.

 • Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wychowawczym, stymulująco – kompensacyjnym,

 • Zabawy na świeżym powietrzu w zależności od pogody,

 • Zajęcia dodatkowe, zabawy według inicjacji dzieci w kącikach tematycznych.

 • Odpoczynek poobiedni w grupie „Maluszków”: słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek literackich i muzycznych.

14.00 – 14.30

 • Prace porządkowe, przygotowanie do podwieczorku, .

14.30 – 15.00

 • Krótka modlitwa, podwieczorek.

15.00 – 16.15

 • Swobodna, twórcza aktywność dziecka w sali lub na placu zabaw, praca wyrównawczo – korekcyjna,

 • Pożegnanie dnia w przedszkolu, rozchodzenie się dzieci.

Wykaz zajęć dodatkowych w naszym przedszkolu na rok przedszkolny 2018/19

Grupa wiekowa

Religia

Rytmika

Logopedia

Angielski

Grupa I
2,5 latki
3 latki

Poniedziałek
9:15-9:30

Wtorek
10:00-10:30

Wtorek
Czwartek
8:00-11:00

Środa
9:45-10:00

Grupa II
4 latki
5 latki
6 latki

Poniedziałek
9:00-9:30
Wtorek
10:30-11:00
11:00-11:30
Wtorek
Czwartek
8:00-11:00

Środa
9:00-9:30
9:30-9:45

Zajęcia taneczne prowadzi instruktor tańca, muzyk i choreograf – mgr Maria Wnęk

Zajęcia z Angielskiego – lic. Monika Jurczak

Zajęcia logopedyczne – mgr Agnieszka Róg

Statut przedszkola

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Przedszkole realizuje cele i zadania uwzględnia w wychowaniu wartości i zasady przekazywane przez Kościół Katolicki.

Wychowanie w Przedszkolu, które powierza zarówno dzieci, ich rodziny, jak i pracowników w opiekę Aniołów Stróżów. Opiera się na pełnym rozwoju osoby w myśl zasad personalizmu i pedagogiki chrześcijańskiej

Pobierz

Karta zgłoszeniowa dziecka

To Top